‌‌لینوکس دارای توزیع‌های مختلفی است که توریع اوبونتو (Ubuntu) یکی از آن‌ها است. این توزیع که از سال 2004 نسخه‌های مختلفی ارائه داده است برای هر کدام از این نسخه‌ها یک نام انتخاب کرده که در شکل زیر آن‌ها لیست شده است. ورژن‌های مختلف منتشر شده توزیع اوبونتو که از سال 2004 ورژن 4.10 تا ورژن 17.10 که سال 2017 می باشد را در یک شکلل طوری کلی نمایش داده شده است.

List of releases