‌‌لینوکس دارای توزیع‌های مختلفی است که توریع اوبونتو (Ubuntu) یکی از آن‌ها است. این توزیع که از سال ۲۰۰۴ نسخه‌های مختلفی ارائه داده است برای هر کدام از این نسخه‌ها یک نام انتخاب کرده که در شکل زیر آن‌ها لیست شده است. ورژن‌های مختلف منتشر شده توزیع اوبونتو که از سال ۲۰۰۴ ورژن ۴٫۱۰ تا ورژن ۱۷٫۱۰ که سال ۲۰۱۷ می باشد را در یک شکلل طوری کلی نمایش داده شده است.

List of releases